Patīkami sadarboties gan cilvēciski, gan profesionāli

Jebkuru darbu uztvēra ar izpratni, darīja ar interesi un atbildību. Piedāvājām viņai uzņēmuma datoru un programmu apkalpošanu, grāmatvedības programmas pilnveidošanu un pielāgošanu uzņēmuma vajadzībām. Jebkurā no šiem darbiem patīkami pārsteidza Sintijas spēja iedziļināties, loģiski pieiet procesam, rūpīgi veikt darbus. Ļoti patika viņas spēja lietotājam iespējami vienkārši izskaidrot veikto darbu būtību un iemācīt darboties patstāvīgi. Tam visam pamats ir Sintijas loģiskā domāšana un izpratne par lietām, ko viņa dara.

Iepazinu viņu gan pasniedzēju, gan datorspeciālisti

Ar savu darbu tika galā profesionāli. Izskaidroja, mācīja, strādāja ar katru kursantu individuāli, spēja to izdarīt ar lielu atbildības sajūtu, lai nodarbības būtu interesantas, saprotamas. Sintijai ir labas prezentēšanas spējas. Interesanti stāsta, argumentē, uzklausa cita viedokli, rūpīgi veic savu darbu. Ļoti apbrīnojama spēja būt iecietīgai un iemācīt mūs darboties patstāvīgi. Sintija ir īsta datorspeciāliste, kurai ir lielas perspektīvas.

Vienmēr pretī saņemu man viegli uztveramas un saprotamas atbildes

Jau vairākus gadus Sintija sniedz apkopi manam personālajam datoram. Apkope tiek veikta ātri, ar augstu kvalitāti, atbilstoši manām vajadzībām un vēlmēm. Jaunu darbu viņa uzņemas ar augstu atbildības sajūtu, precīzi izzinot veicamā darba pienākumus un nianses, veiksmīgi pielietojot gan augstskolā apgūtās zināšanas, gan pašmācības ceļā apgūto. Sintija ir mērķtiecīga, ar augstu atbildības sajūtu, precīza un zinoša savā jomā.