Patīkami sadarboties gan cilvēciski, gan profesionāli

Jebkuru darbu uztvēra ar izpratni, darīja ar interesi un atbildību. Piedāvājām viņai uzņēmuma datoru un programmu apkalpošanu, grāmatvedības programmas pilnveidošanu un pielāgošanu uzņēmuma vajadzībām. Jebkurā no šiem darbiem patīkami pārsteidza Sintijas spēja iedziļināties, loģiski pieiet procesam, rūpīgi veikt darbus. Ļoti patika viņas spēja lietotājam iespējami vienkārši izskaidrot veikto darbu būtību un iemācīt darboties patstāvīgi. Tam visam pamats ir Sintijas loģiskā domāšana un izpratne par lietām, ko viņa dara.